"...Học nghề, tinh thông nghề nghiệp..."

   

Trong xu thế phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đòi hỏi nguồn nhân lực vững tay nghề, có thể tiếp cận và tham gia vào thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp, chính vì thế, ngày càng nhiều các bạn trẻ quyết định chọn học tại các trường nghề thay vì học đại học để trang bị nền tảng cho bản thân trên con đường lập thân lập nghiệp...

Theo thông tin bài viết Bỏ đại học, chọn trường nghề đăng trên báo Tuổi trẻ, thứ Tư, ngày 12/9/2016, trích dẫn những suy nghĩ để đi đến quyết định học trường nghề của người trong cuộc, ý kiến của phụ huynh, gia đình cũng như nhận định của chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục. 

Xem thêm về những chia sẻ của bạn Huỳnh Hoàng Anh tại đây