Tải hồ sơ

  1. CAO ĐẲNG ĐẠI TRÀ, HỆ CHÍNH QUY
  • Hồ sơ đăng ký. (theo mẫu, nhận tại trường)    
  • Bản sao CMND, giấy khai sinh, hộ khẩu (chứng thực)
  • Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (chứng thực), (có thể bổ sung sau)
  • Phiếu chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (nếu có),  (có thể bổ sung sau)
  • Bản sao học bạ THPT (chứng thực), 5 học kỳ, (có thể bổ sung sau)
  • Hai phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận
  • Ảnh 3x4, (4 tấm) 
  • Sơ yếu lý lịch. (xác nhận của địa phương)

  2. CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO, NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  • Hồ sơ đăng ký. (theo mẫu, nhận tại trường)     
  • Bản sao CMND, giấy khai sinh, hộ khẩu (chứng thực)
  • Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (chứng thực), (có thể bổ sung sau)
  • Phiếu chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (nếu có), (có thể bổ sung sau)
  • Bản sao học bạ THPT (chứng thực), 5 học kỳ, (có thể bổ sung sau)
  • Hai phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận
  • Ảnh 3x4, (4 tấm)
  • Sơ yếu lý lịch. (xác nhận của địa phương)

  3. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG / VĂN BẰNG 2, HỆ CHÍNH QUY

  • Hồ sơ đăng ký. (theo mẫu, nhận tại trường)    
  • Bản sao CMND, giấy khai sinh, hộ khẩu (chứng thực)
  • Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (chứng thực)
  • Phiếu chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (nếu có) Bản sao học bạ THPT (chứng thực)
  • Hai phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận
  • Ảnh 3x4, (4 tấm)
  • Sơ yếu lý lịch. (xác nhận của địa phương)
  • Bản sao Bằng Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. (chứng thực)

  4. HỆ 9 +  CAO ĐẲNG 

                   5.  LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

  • Hai phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận
  • Ảnh 3x4, (4 tấm)
  • Bảng điểm (chứng thực)