Quản trị doanh nghiệp

   

quản trị doanh nghiệp

Cử nhân thực hành Quản trị doanh nghiệp

Mã trường:CĐĐ0206

Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo:50

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:Bằng tốt nghiệp Cao đẳng, hệ chính quy, danh hiệu cử nhân thực hành

Kiến thức trang bị

 • Được trang bị kiến thức tin học văn phòng quốc tế MOS 2010 (word 2010, excel 2010, power point 2010, access 2010…), có thể thi lấy chứng chỉ do chính tập đoàn Microsoft cấp và có giá trị toàn cầu. Sử dụng tin học văn phòng thành thạo phục vụ công việc chuyên môn quản trị. Chương trình tiếng anh giao tiếp quốc tế Toeic, chuẩn 350, được đưa vào giảng dạy miễn phí cho sinh viên.
 • Trang bị kiến thức về Doanh nghiêp, Quản trị doanh nghiêp, Pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện nghiêp vụ quản trị doanh nghiêp;
 • Vận dụng được kiến thức tin học, ngoai ngữ trong công tác quản trị;
 • Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hơp với loại hình doanh nghiêp;
 • Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiêp;
 • Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hơp với từng loại hình doanh nghiêp;

Kỹ năng trang bị

Học xong chương trình này người học có những khả năng:

 • Sử dụng tin học văn phòng thành tạo cho công việc chuyên môn
 • Xây dựng quy trinh sản xuất sản phẩm phù hơp với tình hình thực tế của doanh nghiêp;
 • Xây dựng hệ thông định mức kinh tế - kỹ thuật;
 • Thiết lập hệ thông tiêu thụ sản phẩm hiêu quả;
 • Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hơp với từng loại hình doanh nghiêp;
 • Phân tích được hoạt độngsản xuất kinh doanh của doanh nghiêp;
 • Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN;
 • Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan;
 • Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiêp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiêp phù hơp với từng thời kỳ kinh doanh;
 • Thiết lập môi quan hê giữa doanh nghiêp với các đôi tác;
 • Có khả năng hoach định chiến lươc, kế hoach kinh doanh, biết tô chức hoạt động kinh doanh và tao lập doanh nghiêp mới quy mô vừa và nhỏ

Cơ hội việc làm:

Tôt nghiêp cao đăng người học có thể:

 • Làm viêc tai các phòng ban trong các doanh nghiêp, các tô chức kinh tế, các tổ chức xã hội;
 • Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiêp doanh nghiệp.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP. HCM

  Trụ sở chính: 460 D Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Q. Bình Tân, TP.HCM

   Cơ sở 2: Số 691 (số cũ 4A) Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân Phú

    Điện thoại: 028. 5404 7799 (máy nhánh 101, 102) – Hotline: 0902 345 092; 091 22 44 100

     Email: xettuyen@gmail.com

      Website: www.ich.edu.vn

      Đăng ký trực tuyến