Kế toán

   

kế toán

Cử nhân thực hành Kế toán doanh nghiệp

Mã trường: CĐĐ0206                                               

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 50

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng, hệ chính quy, danh hiệu Cử nhân thực hành

Kiến thức trang bị

 

 • Được trang bị kiến thức tin học văn phòng quốc tế MOS 2010 (word 2010, excel 2010, power point 2010, access 2010…), có thể thi lấy chứng chỉ do chính tập đoàn Microsoft cấp và có giá trị toàn cầu. Sử dụng tin học văn phòng thành thạo phục vụ công việc chuyên môn kế toán. Chương trình tiếng anh giao tiếp quốc tế Toeic, chuẩn 350, được đưa vào giảng dạy miễn phí cho sinh viên.
 • Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;
 • Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiêp vụ của nghề;
 • Hiểu được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học, ngoai ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiêp vụ kế toán;
 • Phân tích được hê thông chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;
 • Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hơp với từng loại hình doanh nghiêp và tại các đơn vị hành chính sự nghiêp;
 • Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tài DN và các đơn vị hành chính sự nghiêp;
 • Phân tích và đánh giá tinh hình hoạt độngtài chính của doanh nghiêp.

Kỹ năng trang bị

 • Sử dụng tin học thành thạo cho công việc chuyên môn
 • Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
 • Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi số kế toán tổng hơp và chi tiết;
 • Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hơp với từng doanh nghiêp và tài các đơn vị hành chính sự nghiêp;
 • Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiêp và các đơn vị hành chính sự nghiêp;
 • Thiết lập được mối quan hê với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
 • Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiêp vụ kế toán doanh nghiêp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiêp;
 • Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiêp và các đơn vị hành chính sự nghiêp;
 • Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt độngsản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
 • Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

Cơ hội việc làm

Sau khi học xong cao đẳng Kế toán doanh nghiêp, sinh viên có cơ hôi:

 • Làm kế toán tại các doanh nghiêp sản xuất, thương mai, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiêp kinh doanh xuất nhập khẩu;
 • Làm kế toán tài các đơn vị hành chính sự nghiêp;
 • Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoăc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  • TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP. HCM

   Trụ sở chính: 460 D Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Q. Bình Tân, TP.HCM

    Cơ sở 2: Số 691 (số cũ 4A) Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân Phú

     Điện thoại: 028. 5404 7799 (máy nhánh 101, 102) – Hotline: 0902 345 092; 091 22 44 100

      Email: xettuyen@gmail.com

       Website: www.ich.edu.vn

      Đăng ký trực tuyến