Kỹ năng Truyền thông trong Y tế

   

Mục tiêu đào tạo:

  • Trình bày được vai trò và hoạt động cơ bản của quan hệ công chúng (PR), hoạt động PR trong ngành y.

  • Phân loại hoạt động cơ quan báo chí phù hợp với hoạt động truyền thông cụ thể của ngành y.

  Thời gian đào tạo: 2 ngày, khai giảng đầu mỗi tháng.

  Chương trình đào tạo:

  • Trình bày được kỹ năng biên tập, biên soạn lời dẫn.
  • Phân tích được các giai đoạn truyền thông chiến lược

  • Thực hiện thành thạo phương pháp diễn thuyết trước đám đông.

  • Biên tập, biên soạn được lời dẫn/ bài trình bày.

  • Thực hành xử lý khủng hoảng truyền thông.

  • Nhận thức được tầm quan trọng của truyền thông trong y tế.

  Quyền lợi học viên:

  • Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề có giá trị toàn quốc sau khóa học
  • Tặng tài liệu học tập
  • Giảng viên giàu kinh nghiệm, tận tình, chu đáo

   -----------------------------------------------------------

   Đăng ký trực tuyến tại đây