Đối tượng tuyển sinh

I. Hệ chính quy

1. Cao đẳng hệ Chính quy

- Xét học bạ: trung bình 5 học kỳ > 5 và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thời gian đào tạo: 2,5 -3 năm.

2. Cao đẳng hệ Văn bằng 2

- Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học thuộc các nhóm ngành.

- Thời gian đào tạo: 2 năm.

3. Cao đẳng hệ Liên thông (cùng nhóm ngành)

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp trong cùng nhóm ngành.

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

4. Cao đẳng hệ Liên thông (nhóm ngành gần)

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp các ngành liên quan với ngành sẽ liên thông.

- Thời gian đào tạo: 2 năm.

       5. Hệ 9 + Cao đẳng:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

- Thời gian đào tạo: 3 năm.

- Lấy bằng: Trung cấp và Cao đẳng. Được học liên thông ngay lên đại học, học tại trụ sở chính của trường.

II. Hệ Cao đẳng CNTT chất lượng cao

- Xét học bạ: trung bình 5 học kỳ > 5.5 và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm.